Triskeles - Auction 30

Closes Friday, December 6, 2019 11:00 AM CST

List All Lots
Prior  1    2    3    4    5    6    7   Next
 LotCurrent BidBidsCloses
GalleryLot 298
Aurelian. A.D. 270-275. Æ antoninianus. Tripolis, A.D. 274.
US$ 45
 
012/6/2019 12:39:00 PM
GalleryLot 299
Severina. Augusta, A.D. 270-275. Æ antoninianus. Antioch, September-November, A.D. 275.
US$ 60
 
012/6/2019 12:39:20 PM
GalleryLot 300
Tacitus. A.D. 275-276. Æ antoninianus. Serdica, June, A.D. 276.
US$ 120
 
012/6/2019 12:39:40 PM
GalleryLot 301
Tacitus. A.D. 275-276. Antoninianus. Cyzicus, third emission, January-June A.D. 276.
US$ 60
 
012/6/2019 12:40:00 PM
GalleryLot 302
Florian. A.D. 276. Æ antoninianus. Cyzicus.
US$ 90
 
012/6/2019 12:40:20 PM
GalleryLot 303
Magnia Urbica. Augusta, A.D. 283-285. Æ antoninianus. Rome, A.D. 284.
US$ 60
 
012/6/2019 12:40:40 PM
GalleryLot 304
Numerian. A.D. 283-284. Æ antoninianus. Lugdunum, A.D. 284.
US$ 60
 
012/6/2019 12:41:00 PM
GalleryLot 305
Carausius. Romano-British Emperor, A.D. 287-293. Æ antoninianus. London.
US$ 45
 
012/6/2019 12:41:20 PM
GalleryLot 306
Carausius. Romano-British Emperor, A.D. 287-293. Æ antoninianus. London.
US$ 30
 
012/6/2019 12:41:40 PM
GalleryLot 307
Carausius. Romano-British Emperor, A.D. 287-293. Æ antoninianus. London(?).
US$ 45
 
012/6/2019 12:42:00 PM
GalleryLot 308
Carausius. Romano-British Emperor, A.D. 287-293. Æ antoninianus. 'C' mint (Camulodunum?).
US$ 45
 
012/6/2019 12:42:20 PM
GalleryLot 309
Diocletian. As Senior Augustus, A.D. 305-311/2. Æ follis. London, A.D. 305-307.
US$ 120
 
012/6/2019 12:42:40 PM
GalleryLot 310
Diocletian. A.D. 284-305. Æ follis. Treveri, ca. A.D. 302/3.
US$ 45
 
012/6/2019 12:43:00 PM
GalleryLot 311
Diocletian. A.D. 284-305. AR argenteus. Rome, ca. A.D. 295-297.
US$ 90
 
012/6/2019 12:43:20 PM
GalleryLot 312
Diocletian. A.D. 284-305. Æ follis. Rome, ca. A.D. 303-305.
US$ 60
 
012/6/2019 12:43:40 PM
GalleryLot 313
Diocletian. A.D. 284-305. Æ follis. Alexandria, ca. A.D. 300.
US$ 30
 
012/6/2019 12:44:00 PM
GalleryLot 314
Diocletian. As Senior Augustus, A.D. 305-311/2. Æ follis. Alexandria, A.D. 308-310.
US$ 90
 
012/6/2019 12:44:20 PM
GalleryLot 315
Diocletian. As Senior Augustus, A.D. 305-311/2. Æ follis. Alexandria, A.D. 308-310.
US$ 90
 
012/6/2019 12:44:40 PM
GalleryLot 316
Maximianus. First reign, A.D. 286-305. Æ antoninianus. Lugdunum, AD 289.
US$ 60
 
012/6/2019 12:45:00 PM
GalleryLot 317
Maximianus. First reign, A.D. 286-305. Æ follis. Lugdunum, A.D. 303-305.
US$ 60
 
012/6/2019 12:45:20 PM
GalleryLot 318
Maximianus. Second reign, A.D. 307-308. Æ follis. Treveri.
US$ 120
 
012/6/2019 12:45:40 PM
GalleryLot 319
Maximianus. First reign, A.D. 286-305. Æ follis. Carthage, ca. A.D. 299-303.
US$ 60
 
012/6/2019 12:46:00 PM
GalleryLot 320
Maximianus. First reign, A.D. 286-305. Æ follis. Heraclea, ca. A.D. 297/8.
US$ 60
 
012/6/2019 12:46:20 PM
GalleryLot 321
Maximianus. First reign, A.D. 286-305. Æ follis. Alexandria, A.D. 301.
US$ 60
 
012/6/2019 12:46:40 PM
GalleryLot 322
Constantius I. As Caesar, A.D. 293-305. Æ follis. London, ca. A.D. 300.
US$ 60
 
012/6/2019 12:47:00 PM
GalleryLot 323
Constantius I. As Caesar, A.D. 293-305. Æ follis. Treveri, A.D. 296.
US$ 90
 
012/6/2019 12:47:20 PM
GalleryLot 324
Constantius I. As Caesar, A.D. 293-305. Æ follis. Treveri, ca. A.D. 298/9.
US$ 45
 
012/6/2019 12:47:40 PM
GalleryLot 325
Constantius I. As Caesar, A.D. 293-305. Æ follis. Aquileia, ca. A.D. 297/8.
US$ 30
 
012/6/2019 12:48:00 PM
GalleryLot 326
Divus Constantius I. Died A.D. 306. Æ 1/4 follis. Rome, under Constantine I, A.D. 317/8.
US$ 60
 
012/6/2019 12:48:20 PM
GalleryLot 327
Constantius I. As Caesar, A.D. 293-305. Æ follis. Carthage, ca. A.D. 298/9.
US$ 45
 
012/6/2019 12:48:40 PM
GalleryLot 328
Constantius I. As Caesar, A.D. 293-305. Æ follis. Carthage, ca. A.D. 298/9.
US$ 30
 
012/6/2019 12:49:00 PM
GalleryLot 329
Constantius I. As Caesar, A.D. 293-305. Æ follis. Thessalonica, ca. A.D. 302/3.
US$ 60
 
012/6/2019 12:49:20 PM
GalleryLot 330
Constantius I. As Caesar, A.D. 293-305. Æ follis. Heraclea, ca. A.D. 296/7.
US$ 60
 
012/6/2019 12:49:40 PM
GalleryLot 331
Constantius I. As Caesar, A.D. 293-305. Æ follis. Cyzicus, ca. A.D. 297-299.
US$ 30
 
012/6/2019 12:50:00 PM
GalleryLot 332
Constantius I. As Caesar, A.D. 293-305. Æ follis. Antioch, A.D. 302/3.
US$ 30
 
012/6/2019 12:50:20 PM
GalleryLot 333
Constantius I. As Caesar, A.D. 293-305. Æ follis. Antioch, A.D. 302/3.
US$ 45
 
012/6/2019 12:50:40 PM
GalleryLot 334
Domitius Domitianus. Usurper, A.D. 296-297. Æ follis.
US$ 300
 
012/6/2019 12:51:00 PM
GalleryLot 335
Severus II. As Caesar, A.D. 305-306. Æ follis. Treveri, May 1, 305 - early 307.
US$ 180
 
012/6/2019 12:51:20 PM
GalleryLot 336
Severus II. As Caesar, A.D. 305-306. Æ 1/4 follis. Siscia.
US$ 45
 
012/6/2019 12:51:40 PM
GalleryLot 337
Severus II. As Caesar, A.D. 305-306. Æ follis. Antioch.
US$ 60
 
012/6/2019 12:52:00 PM
GalleryLot 338
Maximinus II Daza. As Caesar, A.D. 305-308. Æ follis. Nicomedia, A.D. 308.
US$ 45
 
012/6/2019 12:52:20 PM
GalleryLot 339
Maxentius. A.D. 306-312. Æ follis. Aquileia, A.D. 307.
US$ 90
 
012/6/2019 12:52:40 PM
GalleryLot 340
Maxentius. A.D. 306-312. Æ follis. Rome, A.D. 308/9.
US$ 45
 
012/6/2019 12:53:00 PM
GalleryLot 341
Maxentius. A.D. 306-312. Æ follis. Rome.
US$ 45
 
012/6/2019 12:53:20 PM
GalleryLot 342
Maxentius. A.D. 306-312. Æ follis. Ostia, A.D. 309/10.
US$ 30
 
012/6/2019 12:53:40 PM
GalleryLot 343
Maxentius. A.D. 306-312. Æ follis. Carthage, A.D. 307.
US$ 60
 
012/6/2019 12:54:00 PM
GalleryLot 344
Maxentius. A.D. 306-312. Æ follis. Ticinum, A.D. 308-309/10.
US$ 180
 
012/6/2019 12:54:20 PM
GalleryLot 345
Divus Romulus. Died A.D. 309. Æ follis. Rome, under Maxenius, A.D. .
US$ 120
 
112/6/2019 12:54:40 PM
GalleryLot 346
Licinius I. A.D. 308-324. Æ follis. Heraclea, A.D. 313.
US$ 45
 
012/6/2019 12:55:00 PM
GalleryLot 347
Licinius I. A.D. 308-324. Æ follis. Alexandria, A.D. 308-310.
US$ 60
 
012/6/2019 12:55:20 PM
GalleryLot 348
Constantine I. As Caesar, A.D. 306-307. Æ follis. London, AD 307.
US$ 60
 
012/6/2019 12:55:40 PM
GalleryLot 349
Divus Constantius I. Died A.D. 306. Æ follis. London, Fall A.D. 307-early 310.
US$ 180
 
012/6/2019 12:56:00 PM
GalleryLot 350
Constantine I. As Caesar, A.D. 306-307. Æ follis. Treveri, A.D. 307.
US$ 90
 
012/6/2019 12:56:20 PM
GalleryLot 351
Constantine I. A.D. 307/10-337. Æ 1/2 follis. Treveri, A.D. 310/1.
US$ 60
 
012/6/2019 12:56:40 PM
GalleryLot 352
Constantine I. A.D. 307/10-337. Æ 1/4 follis. Treveri, A.D. 310-312.
US$ 60
 
112/6/2019 12:57:00 PM
GalleryLot 353
Constantine I. A.D. 307/10-337. Æ follis. Arelate, A.D. 324/5.
US$ 30
 
112/6/2019 12:57:20 PM
GalleryLot 354
Divus Constantine I. Died A.D. 337. Æ nummus. Antioch, under Constantius II, A.D. 337-340.
US$ 45
 
012/6/2019 12:57:40 PM
GalleryLot 355
Helena. Died A.D. 328/30. Æ nummus. Constantinople, under Constantius II, A.D. 337-340.
US$ 45
 
012/6/2019 12:58:00 PM
GalleryLot 356
Constantius II. A.D. 337-361. Æ centenionalis. Treveri, during the revolt of Poemenius, A.D. 352.
US$ 60
 
012/6/2019 12:58:20 PM
GalleryLot 357
Constantius II. A.D. 337-361. AR siliqua. Arelate, A.D. 353-355.
US$ 60
 
012/6/2019 12:58:40 PM
GalleryLot 358
Constantius II. A.D. 337-361. Æ centenionalis. Alexandria, A.D. 348-350.
US$ 60
 
012/6/2019 12:59:00 PM
GalleryLot 359
Constantius II. A.D. 337-361. Æ centenionalis. Alexandria, A.D. 348-350.
US$ 60
 
012/6/2019 12:59:20 PM
GalleryLot 360
Constantius II. A.D. 337-361. Æ centenionalis. Alexandria, A.D. 348-350.
US$ 60
 
012/6/2019 12:59:40 PM
GalleryLot 361
Constantius II. A.D. 337-361. Æ centenionalis. Alexandria, A.D. 348-350.
US$ 60
 
012/6/2019 1:00:00 PM
GalleryLot 362
Vetranio. A.D. 350. Æ centenionalis. Siscia.
US$ 90
 
012/6/2019 1:00:20 PM
GalleryLot 363
Magnentius. A.D. 350-353. Æ centenionalis. Lugdunum, A.D. 350.
US$ 60
 
012/6/2019 1:00:40 PM
GalleryLot 364
Magnentius. A.D. 350-353. Æ centenionalis. Arelate, A.D. 351/2.
US$ 45
 
012/6/2019 1:01:00 PM
GalleryLot 365
Decentius. Caesar, A.D. 351-353. Æ centenionalis. Lugdunum, A.D. 351/2.
US$ 45
 
012/6/2019 1:01:20 PM
GalleryLot 366
Decentius. Caesar, A.D. 351-353. Æ centenionalis. Arelate, A.D. 351/2.
US$ 60
 
012/6/2019 1:01:40 PM
GalleryLot 367
Decentius. Caesar, A.D. 351-353. Æ centenionalis. Rome, under Magnentius, A.D. 350/1.
US$ 45
 
012/6/2019 1:02:00 PM
GalleryLot 368
Julian II. A.D. 360-363. AR siliqua. Treveri.
US$ 60
 
012/6/2019 1:02:20 PM
GalleryLot 369
Jovian. A.D. 363-364. Æ maiorina. Antioch.
US$ 90
 
012/6/2019 1:02:40 PM
GalleryLot 370
Valentinian I. A.D. 364-375. Æ maiorina. Heraclea, A.D. 365/6.
US$ 90
 
012/6/2019 1:03:00 PM
GalleryLot 371
Valens. A.D. 364-378. AR siliqua. Treveri, A.D. 367-375.
US$ 60
 
012/6/2019 1:03:20 PM
GalleryLot 372
Gratian. A.D. 367-383. Æ. Lugdunum, A.D. 378-383.
US$ 60
 
012/6/2019 1:03:40 PM
GalleryLot 373
Valentinian II. A.D. 375-392. AR siliqua. Treveri, A.D. 375-383.
US$ 60
 
112/6/2019 1:04:00 PM
GalleryLot 374
Flavius Victor. A.D. 387-388. Æ nummus. Aquileia, A.D. 387/8.
US$ 60
 
012/6/2019 1:04:20 PM
GalleryLot 375
Eugenius. A.D. 392-394. AR siliqua. Treveri.
US$ 90
 
112/6/2019 1:04:40 PM
GalleryLot 376
Theodosius II. A.D. 402-450. Æ. Constantinople, ca. A.D. 437.
US$ 120
 
112/6/2019 1:05:00 PM
GalleryLot 377
Johannes. A.D. 423-425. Æ. Rome.
US$ 90
 
012/6/2019 1:05:20 PM
GalleryLot 378
Aelia Zenonis. Augusta, A.D. 475-476. Æ nummus. Constantinople, under Basiliscus, A.D. 476.
US$ 300
 
112/6/2019 1:05:40 PM
GalleryLot 379
Maurice Tiberius. 582-602. Æ follis. Constantinople, RY 7 (588/9).
US$ 45
 
012/6/2019 1:06:00 PM
GalleryLot 380
Maurice Tiberius. 582-602. Æ decanummium. Constantinople.
US$ 30
 
012/6/2019 1:06:20 PM
GalleryLot 381
Maurice Tiberius. 582-602. Æ 1/2 follis. Cyzicus, RY 6 (587/8).
US$ 30
 
012/6/2019 1:06:40 PM
GalleryLot 382
Constans II. 641-668. AV semissis. Constantinople.
US$ 105
 
412/6/2019 1:07:00 PM
GalleryLot 383
Anonymous (attributed to Basil II). Ca. 976-1025. Æ follis. Constantinople.
US$ 90
 
112/6/2019 1:07:20 PM
GalleryLot 384
Romanus III Argyrus. 1028-1034. AV histamenon nomisma. Constantinople.
US$ 310
 
212/6/2019 1:07:40 PM
GalleryLot 385
Andronicus II and Andronicus III. 1325-1334. AV hyperpyron. Constantinople, 1325-1328.
US$ 120
 
012/6/2019 1:08:00 PM
GalleryLot 386
Manuel II Palaeologus. 1391-1423. AR 1/2 stavraton. Constantinople.
US$ 120
 
112/6/2019 1:08:20 PM
GalleryLot 387
John VIII Palaeologus. 1423-1448. AR stavraton. Constantinople.
US$ 60
 
012/6/2019 1:08:40 PM
GalleryLot 388
John VIII Palaeologus. 1423-1448. AR stavraton. Constantinople.
US$ 90
 
112/6/2019 1:09:00 PM
GalleryLot 389
Empire of Trebizond. Manuel I Comnenus. 1238-1263. AR asper.
US$ 30
 
012/6/2019 1:09:20 PM
GalleryLot 390
Empire of Trebizond. John II. 1280-1297. AR asper.
US$ 30
 
012/6/2019 1:09:40 PM
GalleryLot 391
Empire of Trebizond. John II. 1280-1297. AR asper.
US$ 30
 
012/6/2019 1:10:00 PM
GalleryLot 392
Empire of Trebizond. Alexius III. 1349-1390. AR asper.
US$ 30
 
012/6/2019 1:10:20 PM
GalleryLot 393
Samanids. Nuh II b. Nasr. 331-343/943-954. Æ fals. Bukhara, A.H. 336.
US$ 30
 
012/6/2019 1:10:40 PM
GalleryLot 394
Samanids. Mansur b. Nuh. 350-365/961-976. Æ fals. Bukhara, A.H. 358.
US$ 30
 
012/6/2019 1:11:00 PM
GalleryLot 395
Armenian Kingdom, Baronial. Roupen I. 1080-1095. Æ pogh.
US$ 90
 
012/6/2019 1:11:20 PM
GalleryLot 396
Carolingian. Time of Charles le Chauve (the Bald) to Louis d'Outremer. Ca. 875-950. AR denier. Metullo (Melle), immobilized type of Charles the Bald as king of West Francia.
US$ 60
 
012/6/2019 1:11:40 PM

Prior  1    2    3    4    5    6    7   Next